Ejendomsdrift | A/B Østbanehus

A/B Østbanehus

Ejendomsdrift

Digitale medier

Foreningen har fået installeret fiberkabler i hele ejendommen af AndelsNet. Disse føres ned til nogle servere, der administreres af AndelsNet, som håndterer hhv. internet, telefoni, dørtelefoner og TV.

Man behøver ikke abonnere på AndelsNet ydelser, men kan frit anvende ydelser fra andre leverandører. Tilmelding til AndelsNet sker ikke automatisk, når man flytter til ejendommen. Man går ind og tilmelder sig på deres hjemmeside, andels.net. Man kan ringe og få hjælp hos deres kundeservice på tlf. 3692 6232 eller sende en e-mail til info@andels.net

TV-signalet leveres af Østerbro Antenneforening, der administreres af AndelsNet, også på tlf. 3692 6232

Låsesmed

Bjarne Højer, 2073 9111, kl. 8-16, døgnvagt ved akut behov.

VVS/Døgnvagt

Hvis der opstår akutte uopsættelige situationer, hvor der er risiko for betydelige skader på bygning eller inventar, skal man i arbejdstiden ringe til viceværten eller administrator, og uden for deres arbejdstid, ringe til 24-timers vagten.

Døgnvagt: Åvejens VVS: 2617 1321 / 4717 1321

Andre fejl og mangler, der ikke har akut karakter, f.eks. en rotte set i gården eller en elpære der er gået, meldes til viceværten i telefontiden på hverdage mellem kl. 8-16.

Elektriker

Ligesom foreningen benytter Åvejens VVS, benytter foreningen el-installatør Peter Dahl Jensen, 3526 0305, der bl.a. har installeret HPFI relæer, de steder, hvor eltavlen, som minimum ikke havde et HPI-relæ. Foreningen kan godt bruge en anden VVS`er eller elektriker, og det kan en andelshaver også.

Elevator

Hvis der er en passager i kabinen, og elevatoren har driftstop, benytter man enten alarmknappen i kabinen – nederste knap på kontrolpanelet – eller man ringer til Dansk Elevator Service døgnvagt på tlf. 4076 3600. De har serviceaftalen på samtlige elevatorer.

Ved driftstop eller andre fejl på elevatoren kontaktes viceværten indenfor sin arbejdstid, kl. 8:00-16:00.

Hvis årsagen til driftstop skyldes en beboers skødesløshed, skal denne beboer selv betale teknikerbesøget. Dette opkræves med efterfølgende boligafgift.

Rengøringsfirma

Rengøring på ejendommen varetages af Anders Andersens Rengøring.
I perioden 1. april til 1. december vaskes fortrapper hver anden uge. Fra 1. december til 1. april vaskes fortrapper hver uge.
Bagtrapperne vaskes ca. hver måned.

Spørgsmål og/eller kommentarer bedes rettet til viceværten.

Interesseliste

Efter flertal på bestyrelsesmøde d. 22. april 2021 sker udvælgelsen til ledige lejligheder på den interne interesseliste efter anciennitet på listen, altså hvor længe man har stået på listen og den administreres fortsat af bestyrelsen, men af de bestyrelsesmedlemmer, der ikke selv står på listen.

Efter flertal på bestyrelsesmøde d. 6/12- 2023, skrives beboere, der fremlejer, enten med tidsfrist på to år eller efter reglen om forældrekøb, ikke længere på listen.

Vi fører ingen ekstern liste.

Den interesseliste, der eksisterer, består og man skal stadig sende en mail til bestyrelsen, hvis man ønsker at blive skrevet op.

Den dato bestyrelsen modtager en mail med ønske om at komme på interesselisten, står man på listen. Mener nogle at de skulle stå på listen, kan de blot bevise det, ved at gensende den mail, de kom på listen med.

Man mister ikke sin plads på anciennitetslisten, hvis man ikke ønsker den tilbudte lejlighed.

Når man har fået en lejlighed gennem listen, blev det vedtaget på bestyrelsesmøde d. 25/3-2024, at den fraflyttede lejlighed først skal tilbydes til salg på den interne interesseliste. Findes ingen køber her,  har sælger frit salg. 

Andelshavere kan til enhver tid, sende en mail med ønsker til listen. Det er vigtigt at andelshaverne skriver præcist hvilke ønsker ift. antal værelser, hvilke etager og hvilke gader. Ændres ens ønsker eller ønsker man at blive slettet, skal det meddeles bestyrelsen.

Man kan altid bese den ledige lejlighed efter aftale med bestyrelsen. Andelshaveren skal bortsælge sin eksisterende andel indenfor 3 mdr. efter overtagelse af ny lejlighe

Årshjul

Vi har i bestyrelsen valgt at synliggøre tilbagevendende begivenheder vha et årshjul og har sat alle de faste datoer/weekender ind, så man hurtigt kan få et overblik over årets faste begivenheder og datoer.