Bestyrelsen | A/B Østbanehus

A/B Østbanehus

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig selv med en næstformand. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Der skal også vælges et par suppleanter.

Bestyrelsen skal først og fremmest varetage de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen.
Derudover har bestyrelsen ansvar for at:

  • samarbejde med administrator og aftale administrators opgaver og beføjelser.
  • udføre driftsopgaver som fx at indkalde til arbejdsweekend, stå for udlån af beboerlokale og beboerværksted.
  • have overblik over indtægter og udgifter ift. budgettet.
  • følge vedligeholdelsesplan for ejendommen
  • sætte nødvendige renoveringsprojekter i gang
  • have kontakt til håndværkere
  • besvare beboerhenvendelser om fx ombygning og sammenlægning af lejligheder
  • sælge ledige lejelejligheder
  • sælge andelslejligheder, hvis en andelshaver er blevet ekskluderet
  • skrive og holde den årlige beretning til generalforsamlingen.


Du kan skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@ostbanehus.dk og aflevere breve, udfyldte fuldmagter osv. i brevkassen i vaskeriet, alternativt i Holstebrogade 10, 4 th.